top of page
Workout Shoes

PERSONAL TRAINER -PALVELUT

Hyvinvointia koko keholle

Personal trainer -palvelut: Treatments

NYT TARJOUKSESSA

Keveämpi keho - etävalmennus 31.3.alkaen! Paikkoja rajoitetusti

Tämä valmennus sopii Sinulle, joka haluat

*keventää painoasi
*lisätä energiaa arkeen
*liikkua enemmän
*voida paremmin

Valmennus sisältää

*ohjeet terveelliseen ravitsemukseen (ateriaehdotuksia, reseptejä)
*KOTITREENIOHJEET
(viikkottain vaihtuvan ohjelman)
*valmentajan säännöllisen ja jatkuvan tuen etäyhteydellä
*tehtäviä arkeen liittyen
*tietoiskuja terveydestä, levosta, ravitsemuksesta ja liikunnasta

KESTO 8 viikkoa
HINTA 99,00 euroa

Ilmoittaudu hyvinvointihieromohelina@gmail.com 28.3. mennessä!

PERSONAL TRAINER -TAPAAMINEN (KÄYNTIKERTA)

Sisältö sovitaan asiakkaan toiveen mukaiseksi. Sisältö voi olla esimerkiksi ravinto-ohjaus+ ruokavalio, liikunnan aktivointisuunnitelma tai muu asiakkaan toivoma ohjaus. Asiakas kertoo toiveensa ennen tapaamista ja tekee aiheeseen liittyen valmentajan antamat tehtävät ja toimittaa ne ennen tapaamista. 
HINTA 60 euroa (sis alv)

ELÄMÄNTAPAVALMENNUS (KESTO 3KK)

Tavoite: Elämäntapojen valmennus kohti parempaa, terveempää ja aktiivisempaa elämää. Antaa hyvät valmiudet kestävään muutokseen.
Sisältö: alkukartoitus (perustiedot, sairaudet, liikuntahistoria, terveystilanne, ruokapäiväkirja, alkumittaukset ja niiden analyysi) Ravinto-ohjaus ja henkilökohtainen henkilökohtainen ruokavalio sekä päivitykset, liikuntasuunnitelman laatiminen ja ohjaus+ päivitys (x3), toteutuksen arviointi ja analyysi. Henkilökohtainen tuki sähköpostilla/muu sovittu sähköinen kanava/puhelin. Tapaamiset 4 kertaa (1 h/krt), tapaamisten aiheet sovitaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
HINTA 325 euroa (sis alv), lisätapaamiset tähän palvelupakettiin 40,00/tunti

HYVINVOINTISTARTTI (KESTO 4 VIIKKOA)

Tavoite: Alkustartti aktiivisempaan ja terveempään elämään. 
Sisältö: Alkukartoitus (perustiedot, sairaudet, liikuntahistoria, terveystilanne, ruokapäiväkirja, alkumittaukset ja niiden analyysi) Ravinto-ohjaus ja henkilökohtainen ruokavalio. Liikunnan aktivointisuunnitelma ja ohjaus liikunnan pariin. Henkilökohtainen tuki sähköpostilla/muu sovittu sähköinen kanava/puhelin. Tapaamiset 1 kerta. 
HINTA 110 euroa (sis alv), lisätapaamisen tähän palvelupakettiin 40,00/tunti

SENIOREIDEN TOIMINTAKYKYÄ JA TERVEYTTÄ ELÄMÄÄN -PAKETTI

Kohderyhmä: Ikääntyneet kotona asuvat tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvat ikäihmiset
Tavoite: Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpito ja paraneminen sekä kotona asumisen tukeminen
Sisältö: Alkukartoitus (perustiedot, sairaudet ja toimintakyky, ravitsemustilanteen arviointi), ravinto-ohjaus, henkilökohtainen ruokavalio, liikuntasuunnitelman laatiminen ja toteutus yhdessä asiakkaan kanssa. Jos asiakkaalle on laadittu liikuntasuunnitelma esimerkiksi fysioterapeutin kanssa, voidaan toteuttaa sitä. Harjoitteina voi olla esimerkiksi kotijumppa tai ulkoilu tai muu vastaava. Tapaamisten kesto 45 minuuttia.  Omaisten mukana olo toivottavaa, tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden palvelutahojen kanssa asiakkaan toiveiden ja salassapitosäädösten mukaisesti. 
HINTA 198 euroa (sis. alv) sisältäen 5 tapaamiskertaa, lisätapaamiset 30 euroa 
HINTA 350 euroa (sis.alv) sisältäen 10 tapaamiskertaa, lisätapaamiset 30 euroa

TIETOA VALMENNUKSIIN LIITTYEN

Valmennuksissa hyödynnetään tutkittua tietoa ravinto- ja liikuntasuosituksista. Liikunta- ja ravintosuunnitelmat laaditaan voimassa olevien suositusten mukaisiksi huomioiden asiakkaan terveydentila- ja toimintakyky. Toimintakykyä arvioidaan asiakkaalle soveltuvin menetelmin alkukartoituksen yhteydessä ja sekä lopussa kun valmennus kestää yli kuukauden ajan.  Valmennuksissa huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen elämäntilanne kokonaisuutena. Valmennusten tavoitteet ovat aina asiakaslähtöisiä!

VALMENTAJAN KOULUTUS

Personal trainer -koulutus / NHA/Karelia AMK / 2019
Terveystieteen maisteri / Kuopion yliopisto  / 2008
Sairaanhoitaja AMK / Pohjois-Karjalan AMK  / 1999
Perushoitaja AMK  / Pohjois-Karjalan terv.huolto-oppilaitos  / 1989

bottom of page