top of page

REKISTERISELOSTE

Hyvinvointihieromo Helinän Rekisteriseloste               TIETOSUOJASELOSTE       22.8.2018

Tmi Hyvinvointihieromo Helinä                                     Henkilötietolaki (523/1999) 10§/24§

                                                                                       

Käsittelemme Hyvinvointihieromo Helinässä palveluitamme käyttävien asiakkaiden henkilötietoja.Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.Tämä on henkilötietosuojalain mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Hyvinvointihieromo Helinä

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Hyvinvointihieromo Helinä

Mäntykaari 5

81100 Kontiolahti 

puh. 050 504 4013

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Heli Väyrynen                   Niina Väyrynen

050 504 4013                    0451623141

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS                     

Hyvinvointihieromo Helinä kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla. Hyvinvointihieromo Helinällä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tärkeitä palveluidemme kannalta.

  • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Hyvinvointihieromo Helinä saa henkilötiedot asiakkailta itseltään.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Hyvinvointihieromo Helinä säilyttää tietoja tämän tietosuojaselosteen ja ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Hyvinvointihieromo Helinä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa, esim. väärinkäytösten selvittelyssä

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUUEN ULKOPUOLELLE

Hyvinvointihieromo Helinä ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAUS JA POISTAMINEN

Hyvinvointihieromo Helinä suojaa tietoja asianmukaisesti teknisin toimepitein. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja yleisesti hyväksyttävien tietoturva-teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät rekisterit sijaitsevat tiloissa, joihin on on ulkopuolisilta pääsy estetty.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus Hyvinvointihieromo Helinän henkilökunnalla siltä osin, kuin he tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Hyvinvointihieromo Helinä poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Henkilötietoja sisältävät aineistot hävitetään tietoturvallisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti kirjoitettu. Pyyntö esitetään Hyvinvointihieromo Helinän henkilökunnalle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely. Pyynnöstä Hyvinvointihieromo Helinä tekee muutokset henkilötietoihin.  Jos henkilötiedot muuttuvat, ilmoita siitä Hyvinvointihieromo Helinän henkilökunnalle. Hyvinvointihieromo Helinä ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, mikäli muutoksia ei ole ilmoitettu.

Rekisteriseloste: FAQ
bottom of page